IOT LIVE SHOW

Kiállítás és konferencia

Helyszín: UP Rendezvénytér

2022. május 25-26.

OrthoGraph Kft.

Megoldás neve:

Adatvezérelt üzemeltetés a gyártóiparban és a létesítménygazdálkodásban

Megoldás célja:

Mind a létesítménygazdákodásban, mind a gyártóiparban folyamatos költségek jelentkeznek a ingatlanokban lévő berendezések, ingatlanok üzemeltetése, karbantartása kapcsán. Mivel az építmények és a gyártóberendezések is folyamatosan változnak, ezért kitűnő párhuzam húzható a két terület között - sajnos mindkét világban nehézkes, sőt lehetetlen a változásokat gazdaságosan lekövetni. Ennek eredményéül az üzemeltetési feladatok nem valós adatok alapján történnek, hanem hozzávetőleges, nagyságrendi adatok alapján.
Az OrthoGraph Enterprise technológiával reformot hozunk e területekre, ugyanis valós ingatlan alaprajzokat, grafikus berendezés leletárakat hozunk e területekre, melyek IoT kapcsolattal egyértelműen azonosítják a fogyasztókat, a szernzorok valós helyét, beavatkozók valós hatását. Így grafikus elemzésre, valós fogyasztói költségallokációra és főként a karbantartási folyamatok jelentős gyorsítására adunk lehetőséget. A karbantartó kollégák az IoT szenzorok adatai alapján még akkor avatkozhatnak közbe, amikor nem történt leállás, meghibásodás, így nemcsak a javítási költségek lesznek jelentősen olcsóbbak, hanem a termeléskiesésből adódó óriási leállási és újraindítási költségek is elkerülhetők.
Fontos azt is megjegyezni, hogy ha a mért fogyasztási értékek, melyeket az IoT szenzorok biztosítanak valós költségallokációval a valós fogyasztókra lesznek terhelve, érzélehető, jellemzően 10-20% energiafelhasználás csökkenéshez vezetnek, ami lényeges pozitív környezeti hatást jelent

Működés:

Az OrthoGraph mobiltechnológiával megvalósítottuk az Operational BIM fogalmát. Mobil eszközökkel nagyon gyorsan felmérhetők meglévő ingatlanok (2000nm/nap/felmérő) közvetlnül BIM modellbe, mely az alaprajzokon túl a berendezéseket, karbantartási pontokat is tartalmazza, azok összes tulajdonságával. Ez azt jelenti, hogy grafikus leltár születik, amely a helyszíni rögzítés által minden adatot, akár képeket, panorámaképeket, adatlapok fotóit is tartalmazza, valamint a leltár alapvető elemeként minden eszköz egyedi azonosítóval látható el.
Ezek az egyedi azonosítók lehetővé teszik az eszközök, mérési pontok egyértelmű beazonosítását, kapcsolását fogyasztókhoz, berendezésekhez, beavatkozókhoz.
Az előállt Digital Twin elérhetővé válik a mobiltechnológia révén a helyszínen, de az OrthoGraph rendszer webes megjelenítője révén böngészőben is 3D-ben a döntéshozók számára. Az Operational BIM adatábázis API felületen keresztül bármilyen külső rendszer számára elérhető, mint például épület automatizálási rendszerek számára is mint adatforrás és mint grafikus megjelenítő felület is. Színezésekkel, mért adatok megjelenítésével, grafikus interakcióval az üzemeltetési feladatok átláthatók, gyorsak és hatékonyak lesznek.
Fontos eleme az OrthoGraph rendszernek az is, hogy a megszületett Operational BIM naprakészen tartását a normál karbantartói állomány tudja egyszerűen elvégezni. Bármi változás történik az épületben vagy berendezéseken, a karbanatartók azt a helyszínen tudják azonnal rögzíteni

Célcsoport:

Minden nagy ingatlanállománnyal bíró vállalat, gyártóipari cég vagy akár raktározási szolgáltató igényli a naprakész épületdokumentációt, annak integrációs lehetőségét az IoT megoldásaikkal, de ez ma nem áll rendelkezésre más formában, mint az OrthoGraphban. Irodaházak vagy bevásárlóközpontok esetén az alaprajzok felhasználásával pontos bérleti szerződések köthetők, de a mérőórák digitális leolvasásával azonnali költségallokációra nyílik lehetőség. Az OrthoGraph rendszer a mérőórák helyét és pontos beazonosítását teszik lehetővé, az adatgyűjtést okos mérők vagy "mérő okosítók" tudják lehetővé tenni.
Kóráházi környezetben nemcsak gazdasági és hatékonyságnövelési értéket teremt a megoldás, hanem követhetővé válnak a betegágyak alaprajzi elhelyezkedése, IoT integrációval akár a betegellátás is követhetővé tehető, vagy intelligens gyógyszeradagolóval biztosítható, hogy a betegek a megfelelő ellátásban részesülnek. Takarítás esetén RFID azonosítók alkalmazásával a takarítási minőség is követhető, emelhető lesz.
Gyártóiparban a folyamatosan változó gyártóberendezések szenzorainak helye rögzíthető grafikusan, ha beavatkozás szükséges, akkor azok azonnal és gyorsan megtalálhatók, sőt egy egyszerű fotó birtokában, ami a gép szétszerelt állapotában készült a technikusok már a megfelelő eszöközökkel, alkaltrészekkel mehetnek ki a munkavégzésre. Ezzel a leállások megelőzhetők vagy jelentősen időben csökkenthetők.
Állami intézmények, iskolák, egyetemek jobb kihasználtsága biztosíható.

Üzleti modell:

A létesítménygazdálkodásban, vagy a gyártóiparban a költségek két dologgal korrelálnak, a szóban forgó terület nagyságától, és az ott működtetett tevékenység bonyolultságától függenek. Az OrthoGraph árazási modellje pontosan ezt követi, azaz a rendszer ára a felmért, és a rendszerben kezelt terület nagyságától, és a benne azonosított berendezések, berendezés-komponensek és beavatkozási pontok számától, illetve a csatolt dokumentumok (jellemzően fotók és panorámaképek, de akár videók, hangfelvételek, illetve egyéb csatolt dokumentumok) számától függ. Ez azt is jelenti, hogy két alkalommal jelentkezik költség, az adatok bekerülésekor és változtatásakor egy egyszeri fix díj (felmérési díj) fizetendő, az adatok használatakor pedig egy éves átalánydíj fizetendő, melyek mindegyike az előzőekben leírtnak megfelelően mennyiségfüggő díj.
Emellett néhány egyéb díj is keletkezhet, amik integrációval, felmérői licensszel vagy felmérői hardverekkel kapcsolatosak, de ezek mértéke egy közepes méretű rendszer esetén is elhanyagolhatóak.
Korlátlan számú karbantartó, döntéshozó férhet hozzá a rendszerhez külön térítésmentesen, ahogy bármennyi külső rendszerintegárció is megvalósítható a SaaS modellben üzemeltetett szerverhez kapcsolódóan. Célunk az, hogy minél több megtérülési pontja legyen a rendszernek, ezért a felhasználás mértékét nem terheljük licencdíjakkal.
Az OrthoGraph rendszer költsége tehát összességében az elérhető megtakarítás mértékével arányos.

Referenciák:

Az OrthoGraph mint felmérőeszköz már több, mint 250 000 nemzetközi letöltésen van túl. Az új Operational BIM nagyvállalati koncepció bár épp a COVID előtt pár hónappal jelent meg, mégis hatalmas magyar és nemzetközi vállalatok által került bevezetésre. Néhány példa:
Semmelweis Egyetem - meglévő épületek felmérése, teljes grafikus leltározása, adatszolgáltatás felújításhoz, világítástechnikai korszerűsítéshez IoT-val is, mérési pontok meghatározása. BOSCH, Futureal, Debreceni és Győri Egyetem...